Čo vám ponúka náš účtovný web?

Základné služby:

  • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  • Spracovanie miezd a personalistiky

  • Zostavenie účtovnej závierky, vytvorenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb

  • Spracovanie DPH

  • Zostavenie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel

  • Komunikácia s klientmi, poisťovňami, zostavenie výkazov, atď...

  • Ekonomické a účtovné poradenstvo

Doplnkové služby:

  • Zároveň Vám ponúkam novú službu "Dôveruj, ale preveruj!"

  • Zakladanie spoločností

  • Vzdelávanie v oblasti účtovníctva.

Všetky Vaše otázky zodpovieme na tel.čísle: 0907 564 480 alebo mailom: bbaccounting@za.kx.sk.