O nás

Spoločnosť B&B Accounting, s.r.o. sa zaoberá vedením jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, spracovaním DPH a súhrnných výkazov, vedením účtovníctva pre neziskové organizácie, ďalej rekonštrukciou účtovných závierok, poskytovaním ekonomického a účtovného poradenstva, spracovaním účtovných závierok, a taktiež priebežných závierok.

Dokážeme za Vás spracovať mzdy, vyhotoviť výkazy, prehľady o zrazených preddavkoch, ročné zúčtovania. Vyplníme zložité štatistické výkazy a prehľady. Taktiež môžeme komunikovať so Sociálnou poisťovňou, daňovým úradom a zdravotnými poisťovňami vo Vašom mene.

people sitting down near table with assorted laptop computers
people sitting down near table with assorted laptop computers

Zverte všetky účtovné a daňové problémy našej spoločnosti a môžete sa v plnej miere venovať realizácií svojich podnikateľských zámerov. Vy budete pokojne spávať a my budeme s radosťou robiť svoju prácu.

Ako novinku Vám predstavujeme službu "Dôveruj, ale preveruj!" . Veríte svojej účtovníčke/účtovníkovi, ale radi by ste mali istotu, že ich práca je kvalitná a naozaj v medziach zákona? V krátkom období preveríme dodržiavanie účtovných a daňových postupov Vašimi zamestnancami a podáme Vám krátku správu o ich činnosti.